موضوع جستجو: crm - ۳ مورد پیدا شد

۱ . :
۲ . شش کاربرد نرم افزار crm : سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان (crm) در کاهش هزینه ها و افزایش سود از طریق سازماندهی و مکانیزاسیون فرآیندهای کسب وکار به شما کمک می کند. و از
۳ . کاربردهای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان : نرم افزار crm را بیان می کنیم. 1. مدیریت کمپین های تبلیغاتی و بازاریابی crm رویکردی دقیق در برنامه ریزی و بودجه بندی ارائه می دهد. با کمک نرم افزار crm،