موضوع جستجو: حسابداری - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کارگاه ها :     1.1.کارگاه آموزشی: "استارت آپ ناب، روشي نوين در ایجاد کسب و کارهای موفق"   زمان: 3 اسفند 1396 از ساعت 8:30 الی 12   چکیده: استارت آپ ناب، روش جدیدی در ایجاد کسب و