موضوع جستجو: مالی - ۳ مورد پیدا شد

۱ . :
۲ . پروژه تحقیقاتی مشترک ایران و آلمان : کردن حامیان مالی پروژهای مشترک بین دانشگاه‌های ایران و آلمان است که این اقدام به تقویت همکاری های علمی دو کشور کمک شایانی می کند. وی تاکید کرد: بین المللی شدن
۳ . کاربردهای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان : با وضعیت مالی شرکت هماهنگ بوده و لیستی متمرکز ایجاد کند که به وسیله آن بتوان جلسات و نتایج را در کنار کمپین ها برنامه ریزی کرد و با هم