مشخصات فردی:

نام: طيبه   نام خانوادگی: ماهروزاده   تاريخ تولد :  1329         محل تولد : تهران

ایمیل: Mahrouzadeh.t@gmail.com

شغل فعلی:

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ورییس شبکه زنان دانشمند جهان اسلام

تحصیلات:

كارشناسي : مشاوره و راهنمايي ، دانشگاه تهران، 1352

كارشناسي ارشد : فلسفه تعليم و تربيت ، دانشگاه تربيت مدرس،

دكتري : فلسفه تعليم و تربيت با گرايش برنامه ريزي درسي  (دانشگاه تربيت مدرس )

رتبه علمي : دانشيار

عنوان پایان نامه ارشد:

سکولاریسم و تعلیم و تربیت- دانشگاه تربیت مدرس-1367.

عنوان رساله دکتری:

فلسفه تربیتی کانت- دانشگاه تربیت مدرس-1376.

سوابق شغلی:

دبیر جبر، فیزیک و حساب دبیرستان دخترانه دوشیزگان اسلامی

عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه الزهراء

مدیر گروه تعلیم و تربیت دانشگاه الزهراء

موسس مجتمع فرهنگ (مخصوص علوم انسانی)

مدیر دبیرستان دخترانه فرهنگ

مشاور وزیر  در امور زنان و خانواده

عضو هیات ممیزه دانشگاه الزهرا

عضو کمسیون تخصصی گروه علوم اجتماعی هیات ممیزه مرکزی

عضو کمسیون تخصصی علوم انسانی هیات ممیزه دانشگاه الزهرا

عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه الزهرا

عضو کمسیون تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی

عضو شورای عالی آموزش و پرورش

عضو کارگروه تعلیم و تربیت شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی

مسوول کمیته " فلسفه تعلیم و تربیت با رویکرد اسلامی" ، شورای تحول علوم انسانی، شورای عالی انقلاب فرهنگی

نماینده وزارت علوم در کارگروه بازنگری و اصلاح رشته مطالعات زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی

عضو کمیته تخصصی علوم انسانی شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان 1393

عضویت در شورای راهبردی شبکه آموزش سیما

عضو شورای راهبردی ستاد تحول بنیادین آموزش و پرورش

عضو کمسیون خط مشی ها و اهداف شورای عالی آموزش و پرورش

عضو کمیته انتخاب اعضای هیات علمی نمونه دانشگاه الزهرا

عضو کارگروه صلاحیت علمی پژوهشکده زنان

عضو کارگروه صلاحیت علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا

دبیر علمی اجلاس تاسیسی شبکه زنان دانشمند جهان اسلام

 دبیر علمی سمینار " نقش زنان مسلمان در پیشبرد علم و فناوری " برگزار کننده : شبکه زنان دانشمند اسلام ، دانشگاه تهران و دانشگاه الجزایر

 ناظر کتاب " زنان و آموزش عالی در کشورهای اسلامی " ، مولف : سید مریم حسینی گرگانی و سید جواد صالحی ، تهران : موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی "

عضو کارگروه تعلیم و تربیت اسلامی 1391

نماینده هیئت اجرایی جذب در کارگروه های علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی1396

افتخارات شغلی:

-ارائه طرح تأسیس شبکه زنان دانشمند جهان اسلام به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تاسيس آن

- انتخاب كتاب « مباني فلسفي و اجتماعي سكولاريسم و مدرنيسم » ( به زبان عربي) به عنوان كتاب برگزيده سال ناشران عرب ، بيروت ، لبنان . سال 1386(2007)

-پژوهشگر  منتخب دانشگاه الزهرا ، سال 87 – 1386

-پژوهشگر برجسته در سالهاي  84-1383  ،85-1384  ،86- 1385  و  92  - 1391

-تأسیس دبیرستان دخترانه فرهنگ  مخصوص علوم انسانی  برای اولین بار در ایران(1372) ، اداره 24 دبیرستان علوم انسانی در سراسر ايران و انتخاب دبیرستان دخترانه فرهنگ به عنوان یکی از چهار دبیرستان با مرتبه عالي (1382)

سوابق تدریس:

نام درس:

مقطع:

دانشگاه محل تدریس:

روانشناسي تربيتي

كارشناسي

دانشگاه الزهرا

برنامه ريزي آموزشي متوسطه

كارشناسي

دانشگاه الزهرا

فلسفه تعليم و تربيت

كارشناسي

دانشگاه الزهرا

برنامه ريزي درسي ( كارشناسي ارشد )

كارشناسي ارشد

دانشگاه الزهرا

نظريه هاي تربيتي و روشهاي تدريس

كارشناسي ارشد

دانشگاه الزهرا

مكاتب فلسفي و آراء تربيتي

كارشناسي ارشد

دانشگاه الزهرا

آراء تربيتي مكتبهاي فلسفي

كارشناسي ارشد

دانشگاه الزهرا

تعليم و تربيت اسلامي

كارشناسي ارشد

دانشگاه الزهرا

تعليم و تربيت اسلامي پيشرفته

كارشناسي ارشد

دانشگاه الزهرا

تاریخچه مكاتب روانشناسي

دكتري

دانشگاه الزهرا

انسان از ديدگاه اسلام

دكتري

دانشگاه الزهرا

روشهای تدریس 

پست دکتری

بیمارستان مسیح دانشوری

مکاتب فلسفی و نظریات تربیتی

دکتری

دانشگاه الزهرا

فلسفه تربیت اسلامی

دکتری

دانشگاه الزهرا

 

 

 

آثار و نوشته ها:

مقالات علمی-پژوهشی:

1-"  مباني فلسفي آراء تربيتي كانت"  .  مجله پژوهش در تعليم و تربيت شماره 7و8 . (علمي – پژوهشي ،  ISC). زمستان 76 و بهار 77

2-" تربيت ديني چرا و چگونه ". مجله پيوند .(مجله علمي )شماره 261 – 263 . تابستان 1380. 

3-"تربيت ديني ونقش آن در تربيت خانوادگي ".مجله اورنگ ، فصلنامه وزارت فرهنگ جمهوري تاجيكستان (علمي ، فرهنگي ، اجتماعي ). دوشنبه ، تاجيكستان . شماره 3 .بهار 1384

4-"دين و ارزشها از ديدگاه كانت و فيلسوفان نوكانتي " .مجله انديشه هاي نوين تربيتي . (علمي – پژوهشي ،  ISC)  شماره 1 . بهار 1384، 7-24.

5-" مهاجرت نخبگان و علل آن " ,مجله چشم انداز ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ,تيرو مرداد 1384، 40-46.

6-" دين  ، معنويت و تربيت اخلاقي در خانواده ". مجله علم و دين (علمي ). مسكو . روسيه .شماره 10 .

7-"سنت ، مدرنيسم و توسعه " .مجله احياي فرهنگ ايراني در دنياي اسلاو( ايرانيكا) وابسته به آكادمي روسيه  با همكاري انستيتوي خاورشناسي فرهنگستانهاي علوم روسيه و تاجيكستان . مسكو ، روسيه . شماره 3و4 . 1385

8-التربيته و التعليم .( جهاني شدن و تعليم و تربيت ).  الجامعه ، ( (ISC مجله اتحاد، جماعات العالم الاسلامي ( آيسيسكو ) . رباط ، مغرب . 1385 علمي ـ فرهنگي و تربيتي

9-" Ethics, Religious Education and secularism "   (اخلاق ، تربيت ديني وسكولاريسم). Educational Research Journal of Iranian. شماره 1 تابستان 1385

10-" نقش آموزه هاي ديني در خشونت خانوادگي " . مجله تعلیم و تربیت اسلامی،(علمي – پژوهشي ،  ISC) شماره 3، سال اول،پائيز 1385

11-"طراحی برنامه درسی و ابعاد آن از دیدگاه آیزنر و زایس". فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت. (علمی –پژوهش، ISC ) ، انجمن ایرانی تعلیم و تربیت. دوره دوم شماره 24، تابستان و پاییز 1389، 79-103.

12بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و نگرش به روش های تدریس فعال در میان معلمان ریاضی ( مقطع راهنمایی) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی. ( علمی –پژوهشی ، ISC ) ، دوره 6. شماره 3 .پاییز 1389، 67-94.

13-« تاثير روش اجتماع پژوهشي برنامه آموزش فلسفه به كودكان بر پرورش مهارتهاي شهروندي » ، انديشه هاي نوين تربيتي(علمي – پژوهشي ،  ISC). دوره 7 ، شمارة 3 ، پاييز 1390،2-3.

14-آموزش فلسفه به کودکان و جایگاه تفکر انتقادی،فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت نشریه علمی- پژوهشی انجمن ایرانی تعلیم و تربیت ،دوره دوم، شماره 30،زمستان و بهار 91-90(ISC

15-« مدرسه زندگي ،ماهيت و چگونگي تحقق آن » ، مجله انديشه هاي نوين تربيتي (علمي – پژوهشي ،  ISC). دوره 8 ، شمارة 1 ، بهار 1391، 147-170.

16-"ويژگيهاي استاد شايسته در آموزش عالي : ارائه يك الگو". فصلنامه ارتباطات و آموزش در توسعه منابع انساني (ISC)  ، سال سوم ، شماره 7 ، 1391، 57-41.

17- " تاثير آموزش گفتگو محور بر تفكر انتقادي دانشجويان "، مجله آموزش عالي (علمي – پژوهشي ،  ISC)،سال چهارم ، شماره   15  ، 1391، 31-64.

18-« جهاني شدن و هويت يابي ديني نوجوانان »  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،  دوفصلنامه علمی – پژوهشی تعليم و تربیت اسلامی،  ISC ، سال هشتم ، بهار و تابستان 1392، شماره  16، 139-162.

19-" گفتگو از جدل فلسفي تا عمل تربيتي " . مجله انديشه ورزي در معارف اسلامي و علوم تربيتي"  ISC ، دوره ی 1 شماره ی1، 1392، 137-161.

20-" بررسی ماهیت تربیتی تفکر انتقادی از دیدگاه اسلام و پساساختارگرایی "مجله مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی،  ISC ،دوره ی 6 شماره ی 11،پاییز و زمستان1392 ، 45-66.

21.انسان کامل از دیدگاه ادیان ابراهیمی  و آئین های دینی (زرتشت، بودیزم و اوپانیشادها)،مجله اندیشه های دینی،دوره ی اول شماره 4،آوریل 2014(فروردین 1393)، هند : دهلی، 59-68.

22- مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه دردختران وابسته به مواد یا عضو خانواده های وابسته به مواد و دختران عادی. فصلنامه خانواده و پژوهش ، وزارت آموزش و پرورش . پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش – علمی –پژوهشی، ISC، دوره 1 ، شماره 22 ، تابستان 94، 55-71.

23. تأثیر سبکهای تربیتی والدین برانجام اعمال عبادی فرزندان ، فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظامهای آموزشی ،علمی – پژوهشی ISC  ، دوره 8 شماره 14 ، بهارو تابستان 1394، 9-30.

24. بررسی سبکهای یادگیری افراد و ارتباط اولویت سبک ها با گرایش آنها به تفکر انتقادی ،هفتمین همایش فلسفه تعلیم و تربیت و قلمرو علوم اجتماعی و انسانی با تأکید بر آموزش و یادگیری در سطح آموزش  عمومی و عالی،اردیبهشت 1395.

25."بررسی تاثیر داستانهای گلستان سعدی بر پرورش قضاوت اخلاقی نوجوانان با استفاده از روش آموزش فلسفه به کودکان(P4C)"،فصلنامه آموزشی-پژوهشی- تحلیلی فلسفه و کودک،بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

26."تبیین رویکرد پدیدارشناسی در برنامهً درسی"، فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی،دوره12،ش 4،زمستان95،30-7.

27. راهکارهای آموزش مفهوم مرگ به کودکان با تکیه بر قرآن و روایات اسلامی،ماهنامه علمی-ترویجی معرفت،شماره 237،شهریور 1396

28. "بررسی آسیب های اخلاقی منشور حقوق بشر در مولفه حقوق اساسی زن و خانواده و ارائه الگوی سلامت آن از دیدگاه اسلام،فصلنامه چالش های جهان،سال دوم،شماره اول(پیاپی 5)،بهار 95،صص 157-178.

29."بررسی و نقد آسیب های  اخلاقی حقوق اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زن و خانواده در منشور حقوق بشر (نسبت علم اسلامی با علم سکولار در نگاه به زن) "،نشریه علمی-پژوهشی پژوهشنامه انتقادی(وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،سال 1396،پذیرش چاپ

30."تاثیر داستانهای کلیله و دمنه بر مهارتهای تفکر انتقادی،استدلال و پرسشگری با استفاده از برنامه فلسفه برای کودکان"،دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی،پذیرش چاپ،1396

 

سمینار:

31- " دين و ارزشها از ديدگاه كانت و فيلسوفان نوكانتي "  . همايش مباني نظري و روان سنجي مقياسهاي ديني . قم ، پژوهشكده حوزه و دانشگاه . 1382

32- "  بررسي تاثير نگرش مذهبي برسازگاري فردي و اجتماعي دانش آموزان دبيرستاني " . همايش مباني نظري و سنجش مقياسهاي  ديني . قم ، پژوهشكده حوزه و دانشگاه . 1382

33-" سيماي انسان در جهان بيني ديني" . همايش دين در جهان معاصر . سالن همايشهاي بنياد ژاپن . ژاپن .138228-" عملكرد عاطفي ، تربيتي و اقتصادي خانواده از منظر اسلام"  . برنده جايزه . همايش سراسري زنان ،  مسائل فرهنگي ـ اجتماعي و جهاني سازي . 1383

34- "پلوراليزم ديني از منظر استاد مطهري " . همايش بين المللي  حكمت مطهر . صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران . 1383

35- " فلسفه تربيتي كانت و مباني اخلاقي آن ". سمينار بين المللي كانت ، مطالعات انتقادي در فلسفه كانت .  به سفارش موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران . 1383

36- Ethics, Religious Education and Secularism”"، چهارمين نشست با شوراي  جهاني كليساها . ژنو ، سوئيس .1384 (چاپ در مجله) 

37-" انسان از ديدگاه سنت و مدرنيسم " ،  سمينار علم و دين ومفهوم حيات انسان و مباحث كاربردي . دانشگاه تهران ، مركز تحقیقات علوم پزشكي . 1384

38- " تاثير آموزه هاي ديني بر خشونتهاي خانوادگي " . سمينار بين المللي گفتگوي انديشمندن اسلام و مسيحي . سالن اجلاس سران 1384

39- " The importance of  religion  in  family education "  ،  سمينار مفهوم انسان در اديان اسلام ، مسيحيت ويهود . دانشگاه پستدام ، آلمان ،1384

40- "المعرفه بالنفس عند ابن سينا و ابن حزم " ، سمينار ابن حزم اندلسي . مركز آندلس شناسي دانشگاه فاس . فاس . مغرب. 1385

41-  "  التربيه والتعليم " ارائه مقاله در سمينار جهاني شدن و ائتلاف تمدنها .آيسسكو ، شفشاون ، مغرب . 1385 ( چاپ در مجله  الجامعه)

42- " علم و دين " . نخستين همايش بين المللي علم و دين ، مفهوم حيات ، انسان و سلامت . سالن اجلاس سران  .  1385

43- " بحران  جامعه مدرن و معنويت " . همايش بين المللي زنان ملسمان انديشمند . تهران ، سالن اجلاس سران ، 1386

44-" Perfect man in Islam , Zoroastrianism, Buddhism and Upanishads "   . گردهمايي منزلت انسان در اديان ابراهيمي . انستيتو تحقيقات بين المللي صلح ( PERIO)  . اسلو –نروژ، 1387

45- " مشاركت زنان در آموزش عالي " ،" سمينار  بانوي ايراني " رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران ، آتن ، يونان . 1387

46-  "جهانی شدن و هویت یابی جوانان" ، چهارمین نشست گفتگوی دینی اسلام و کلیسای حواریون  ارمنی، حوزه جاثلیقی سیلسسی ارامنه- آنطیلیاس، بیروت، بهار 1389

47- " جایگاه تربیت دینی در خانواده و آموزش معارف دینی"، همایش بین المللی "تنوع فرهنگی و همگرایی جهانی"، 1389

48- "آموزش فلسفه به كودكان و تفكر انتقادي " . فلسفه : نظرو عمل ، همايش بين المللي بزرگداشت روز جهاني فلسفه،1389

49- "مشاركت زنان در آموزش عالي ايران " همايش بين المللي نقش زنان مسلمان دانشمند در پيشبرد علوم و فناوري (12و13 دسامبر2012). 176-182، 28/10/94، برگزارکنندگان : شبكه زنان دانشمند جهان اسلام ، دانشگاه تهران و دانشگاه الجزاير 

50-« تأثير شيوه هاي فرزند پروري خانواده بر هويت يابي نوجوانان » ، سمينار مشترك چين و ايران: چین، پكن ، 1392 ( 2013 ).

51- " نقش زنان در آموزش و تربيت خانواده و گسترش فرهنگ "، رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران و بخش بين الملل فدراسيون زنان چين ، پكن ، 1392 ( 2013 )

 

 

مقالات انگلیسی:

52-"An analysis and comparison between educative perspective of Immanuel-Kant and MortezaMotahari ".Journal of American science, 2013 ,  9 (6): 143-149.

 

53-Sustainable Development and Necessity of Empowering women in Emergent sciences and Technologies ارائه شده در نشست علمي" زنان مسلمان در توسعه جوامع "، يونسكو ، پاريس ، شهريور 1390 ( 2011 )

54-"Higher Education of Women in Islamic countries(OIC) and situation of balance approach",International Scientific and practical conference Gender Aspect of social Modernization of the society ,Kazakhstan .Jenpy  university, 2011

55-"Higher Education of Women in Islamic Countries," Empowerment of women in the new era of Scientific and Technology in Muslim countries", Swiss Garden Residence, Kuala Lumpur(September 2011)

 

كتاب :

  ـ فلسفه تربيتي كانت . 1379 ، چاپ دوم 1383 ، چاپ سوم 1390،  تهران : انتشارات سروش . كتاب برگزيده سال انتشارات سروش .ترجمه شده به زبان عربي . با عنوان"فلسفة کانت التربویة". انتشارات بين المللي الهادي ، بيروت، لبنان 1422هـ ق /2006 م .

-العلمــانيه و العصرانيه( دراسه علي ضوء الاسس الفلسفيه و الاجتماعيه ) انتشارات بين المللي الهادي 1427هـ ق/ 2006 م. كتاب برگزيده سال ناشران عرب . تابستان 2007 .

-مبانی فلسفي و اجتماعي سكولاريسم و مدرنيسم (چالش هایی در حوزه معرفت دینی). اخذ مجوز چاپ از انتشارات سمت.

-آشنايي باجهان بيني اسلامي ( انسان شناسي ، معرفت شناسي ، هستي شناسي و ارزش شناسي )(آماده چاپ )

-ترجمه کتاب “ The  models of Teaching “    تاليف جويس و ويل، آماده برای چاپ

طرح های پژوهشی:

مجری طرح پژوهشی با عنوان: آموزش عالی زنان در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی   (OIC)، بر اساس آمار یونسکو، مرجع تایید کننده: وزرات علوم، تحقیقات و فناوری- سال 1390.

سایرفعاليتهاي پژوهشي: 

- تحقیق موردی درباره مدارس تجربي و تحقيقات تربيتي در ژاپن  ( ژاپن ،1380) 

- تحقیق موردی دبیرستان وابسته به دانشگاه کانازاوا درباره اجراي برنامه درسي تلفيقي در ژاپن (ژاپن ، كانازاوا ،1380 و 1384)

-  تحقیق موردی درباره بررسي نظام امتحانات در نظام آموزش عالي روسيه (مسكو،1381)    

 -  تحقيق موردي در باره چگونگي اجراي برنامه درسي تلفيقي در مدرسة modern school، هند ، دهلي زمستان1383

 -  تحقیق موردی درباره بررسي برنامه درسي تلفيقي در سازمان تربيتي ، فرهنگي ، علمي يونسكو ، ژنو،1387

-  تحقیق موردی درباره برنامه درسي تلفيقي در مغرب ، وزارت آموزش و پرورش ،  رباط ، مغرب،1385

- تحقیق موردی درباره برنامه درسی تلفیقی در چین ، پکن ،1389

ترجمه مقاله :

1-   "Kant” Prospects Quarterly  review of education, 87-88. Thinker on education. Vol2, UNESCO, 1999

عضويت در هيئت تحريريه مجلات :

- مجله پژوهش در تعليم و تربيت( علمي – پژوهشي ،ISC )از سال  1370 

- مجله نوآوريهاي آموزشي ( علمي – پژوهشي ،ISC )از آغاز به كار مجله

- مجله انديشه هاي نوين تربيتي ( علمي – پژوهشي ،ISC )از سال 1383

- مجله پژوهش هاي تربيتي ، موسسه تحقيقات  تربيتي ، دانشگاه تربيت معلم ،(علمي – ترويجي )از سال1385

- مجله تعليم و تربيت اسلامي (علمي – ترويجي )از سال 1386

- مجله پيوند  ، سازمان انجمن اوليا و مربيات وزارت آموزش و پرورش از سال1386

- مجله دوفصلنامه تعليم وتربيت اسلامي(علمي – پژوهشي ،ISC). قم ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از سال 1387

- فصلنامه پژوهش­های تعلیم و تربیت اسلامی,(علمي – پژوهشي )  وزارت آموزش و پرورش, پژوهشکده تعلیم و تربیت  ،  (1388)

- مجله فرهنگ و رسانه ( علمي – پژوهشي ،ISC ) پژوهشگاه علوم انساني از سال 1389

- فصلنامه علمی-پژوهشی کتابداری و اطلاع رسانی آن،سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی1396

علایق پژوهشی

-فلسفه و آراء تربیتی کانت

-اموزش فلسفه به کودکان P4C

-برنامه درسی تلفیقی

-انسان شناسی در ادیان ابراهیمی و آیین های هندی

-فلسفه تربیتی کانت

-فلسفه پست مدرن و تعلیم و تربیت

-انسان شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی از دیدگاه فلاسفه اسلامی

سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی:

برگزاری کارگروه علمی با عنوان برنامه فلسفه برای کودکان و تفکر انتقادی از دیدگاه فلاسفه غربی و مسلمان در کارگروه فلسفه و کودک- بنیاد حکمت اسلامی صدرا

طراحی و اجراء کارگاه با عنوان آموزش مفاهیم دینی به کودکان پیش دبستانی- دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها:

1-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"تاثیر روش های آموزش گفت و گو محور (بحث گروهی و بحث سقراطی) بر تفکر انتقادی دانشجویان"، پدیدآورنده:

 منصوره حاج حسینی-1391.

2-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"ویژگی های استاد شایسته در آموزش عالی ایران و پیامدهای آن بر دانشجویان:معرفی یک الگو"، پدیدآورنده:نسرین بنکداری-1391.

3-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"ضرورت تفکر انتقادی و نقد و بررسی آن در مدارس شهر تهران"، پدیدآورنده: فاطمه اسدی-1387.

4-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و نگرش  به روشهای تدریس فعال در بین معلمین ریاضی"، پدیدآورنده: ناهید سخنور-1387.

5-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"تبیین ونقدو بررسی مدرسه زندگی از دیدگاه دیویی وارائه راهکارها"، پدیدآورنده: منصوره عباسی-1387.

6-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"تاثیر روش اجتماع پزوهشی آموزش فلسفه به کودان برپرورش مهارتهای شهروندی"، پدیدآورنده: شیوا رمضان پور- 1387.

7-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"تحلیل محتوای کتاب سال دوم دین و زندگی براساس دیدگاه انسان شناسی شهیدمطهری"، پدیدآورنده: محبوبه نژادمقدم-1388.

8-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بررسی دیدگاه فمنیسم و تاثیرآن برتعلیم و تربیت"، پدیدآورنده: فاطمه مشکینی-1389.

9-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"تبیین آراء پیازه و ویگوتسکی از نظردیدگاه سازنده گرایی"، پدیدآورنده: نگار سیلانان- 1389. 

10-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"آموزش مفهوم مرگ به کودکان براساس آموزه های  اسلامی"، پدیدآورنده: غزاله نثاری- 1389. 

11-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"مبانی تربیت اجتماعی در قرآن کریم از منظر علامه طباطبایی درتفسیرالمیزان"، پدیدآورنده: نیره قاسمی طوسی- 1389.

12-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بنیادهای فلسفی مدرسه با نشاط ازدیدگاه صاحب نظران تربیتی"، پدیدآورنده: ملاحت سید شربتی- 1391.

13-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"تبیین رویکرد تکثرگرایی معرفتی و نقد  و دلالتهای آن در تعلیم وتربیت"، پدیدآورنده: نرجس غلام رستمی- 1391. 

14-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"معاد در قرآن وتاثیرات تربیتی آن"، پدیدآورنده: فاطمه شمسی گوشکی- 1391.

15-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"دیدگاه دانش آموزان نسبت به تاثیر معلم درس دین و زندگی بر تعمیق وتضعیف باورهای دینی آنان"، پدیدآورنده:

مریم السادات جعفرنیا- 1391.

16-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بررسی ارتباط مفروضات فلسفی روش های تدریس با رشد روحیه پژوهشگری دانشجویان"، پدیدآورنده: آمنه طورانی- 1391.  

17-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"تاثیر وضعیت مزاجی برویزگیهای روحی و روانی فردوکاربردآن درتعلیم و تربیت "، پدیدآورنده: فائزه رجایی- 1392.

18-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بررسی تربیت دینی در سند تحول آموزش و پرورش"، پدیدآورنده: معصومه اکبری- 1393.

19-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بررسی سیرتاریخی تحول رویکردهای یاددهی – یادگیری در ایران پس از دارالفنون"، پدیدآورنده: قائمه رخشانی فر- 1393.

20-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بررسی وتحلیل تعلیم و تربیت زنان در دوره قاجار با تاکید برزمینه های فرهنگی و اجتماعی"، پدیدآورنده:  مینو حقیقی فشی- 1393.

21-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بررسی میزان دینداری درابعادمختلف (اعتقادی ،مناسکی ، تجربی ، فکری وپیامدی) دردانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه

الزهراء(س) "، پدیدآورنده: بهاره رفیع زاده- 1393.

22-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"آسیب شناسی تربیتی علل گرایش به بهائیت"، پدیدآورنده: مرضیه خوشی- 1393.

23-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"گزینش و باز نویسی داستان های گلستان سعدی به منظور استفاده در برنامه های فلسفه برای کودکان"، پدیدآورنده:  حلیا عالی- 1393.

24-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بررسی تطبیقی آراء جان دیویی و استاد مطهری در باب آزادی و دلالت های تربیتی آن"، پدیدآورنده: پریا امیری نژاد- 1393.  

25-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بررسی و مقایسه آرای تربیتی مونته سوری و رجیو در تعلیم و تربیت کودکان پیش دبستانی"، پدیدآورنده: مینا دیده ور- 1393.  

26-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بررسی تاثیر درس فلسفه بر پرورش ذهنیت فلسفی دانش آموزان پایه 3 رشته علوم انسانی شهرستان شاهرود"، پدیدآورنده:

فاطمه نجفی-1393.

27-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بررسی جایگاه فلسفه مهدویت در کتابهای دین و زندگی مقاطع متوسطه اول و دوم"، پدیدآورنده: فاطمه امام جمعه- 1394.

28-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بررسی جایگاه اعتقاد به معاد در قران و اندیشه های ائمه اطهار و آثار تربیتی حاصل از ان"، پدیدآورنده: سوسن بلالی- 1394.

29-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"بررسی و مقایسه دیدگاه های تربیتی ایمانوئل کانت و مطهری"، پدیدآورنده: زهرا موسوی- 1390.

30-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"تحلیل و تبین مبانی انسان شناختی و معرفت شناختی استاد مطهری بر اساس مولفه های هوش معنوی"، پدیدآورنده:

 نجیبه ناصری هرسینی-1394.

31-استاد راهنما پایان نامه با عنوان"مقایسه تطبیقی تفکر انتقادی از دیدگاه انیس و استاد مطهری"، پدیدآورنده: فهیمه ملانوری شمسی- 1394.

32- تبیین ماهیت،غایت و روش تربیت اخلاقی در آرا فیض کاشانی و خواجه نصیر الدین طوسی، پدیدآورنده:نجمه ذبیحی-1395.

33-بررسی تاثیر داستانهای کلیله و دمنه بر آموزش فلسفه به کودکان پایه ششم ابتدایی، پدیدآورنده:زهرا ملکی-1395.

34-بررسی تاثیر برنامه درسی فلسفه برای کودکان بر بعد شناختی تربیت اقتصادی دانش آموزان دختر پایه هفتم با استفاده از متون ادبیات فارسی، پدیدآورنده:فاطمه شفیعی-1395.

35-بررسی تطبیقی هویت انسان در مکاتب اسلام و پست مدرنیسم با تاکید بر آراء لیوتار و استاد مطهری ،پدیدآورنده:معصومه زند وکیلی -1395.

36-مطالعه تطبیقی اهداف اقتصادی-حرفه ای سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت ایران و نظام آموزش ژاپن در مقطع ابتدایی و راهکارهای اجرایی آن، پدیدآورنده: زهرا بصیرتی بزرگی-1395.

37-بررسی مبانی فلسفی بازی از منظر نظام تربیتی اسلامی و ارائه ویژگی های اسباب بازی مطلوب،پدید آورنده:الهام صفر نواده-1395.

 

 38-بررسی تاثیر حکایت های مثنوی معنوی در قالب اشعار کودکانه( بر برنامه فلسفه برای کودکان مولفه های پرسشگری،استدلال و تفکر انتقادی) در پایه چهارم ابتدایی،پدیدآورنده:شیوا رستمی-1396.

39-بررسی تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان بر خشم دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی،پدید آورنده:زهرا طورانی-1396.